3kA OTOMATİK SİGORTALAR

             Evlerde ve işyerlerinde uygulanan elektrik tesislerinde, kolon, linye, sorti ve bağımsız yükleri kontrol ve koruma altına alarak tesis güvenliğini gerçekleştiren Otomatik Anahtarlama elemanıdır. Bir AG. şalt ürünü olan ve sektörel pazarda ‘’otomatik sigorta’’ veya kısaca otomat olarak adlandırılırlar. Aslında otomatik devre kesici sigorta demek daha doğrudur.

 

            Bu ürünler el ile tahrik edilerek anahtarlama görevi (açma - kapama = KONTROL) yapan, hatalı akımlarda otomatik olarak devreyi kesen (KORUMA) bir tür minyatür termik manyetik devre kesicidir. Bir elektrik tesisinde en önemli şalt ürünlerinin ilk sıralarında yer alırlar. Standardize edilmiş boyutları ile, standart 36 mm.lik raya montaj kolaylığı ile ve bir devrede gerçek anlamda SİGORTA görevi yerine getirdiklerinden dolayı tercih edilerek değil, artık zorunlu olarak kullanılan bir üründür.

            Kuvvet ve aydınlatma tesislerinde 10 kA ‘ e kadar muhtemel kısa devre akımlarının olabileceği, kolon, linye ve sorti beslemelerinde buşonlu ( eriyen telli) sigorta kullanılması yasaklanmıştır. Eskiden kullanılan buşonlu sigortaların her koruma yapmasından
sonra yeni bir orjinal buşon kullanılması zorunlu olduğu halde çoğu kimse buna riayet etmiyordu.Koruma yaparak arızalı hale gelen bu buşonların giriş ve çıkış elemanları rastgele bir iletkenle birleştirilerek tekrar tekrar kullanılıyordu. Bu durum daha sonraki koruma görevlerinde buşon cidarında ve gövdedeki buşon yuvasında karbonlaşmış metalik bir sıvama meydana getiriyordu. Öyle ki bazan buşon gövdeden çıkarıldıktan sonra dahi giriş terminalinde bulunan gerilim aynen çıkış terminalinde de görülebiliyordu. Bu durum bir çok kaza ve ölümlere sebebiyet vermişti. Ayrıca orjinal olarak koruma yapması gereken değerden çok daha farklı büyüklüklerde geçen akımlarda dahi koruma yapamayabiliyordu. Böyle hallerde de tesiste tahribatlar bazan da yangınlar görülebiliyordu. İşte bütün bunlardan dolayı buşonlu sigortaların kullanılması yasaklandı.Yanlızca 10 kA’ in üzerinde muhtemel kısa devre akımları olabilecek yerlerde birer termik - manyetik devre kesici ile seri bağlanarak kullanılabilmektedir.

            Yüklerin elektriksel özellikleri ve tesiste bulundukları yerler dikkate alınarak amaca uygunluğu ideal anlamda gerçekleştirmek için farklı özelliklerde dizayn ve imalat yapılmasının gerekliliği, artık standartlarla zorunlu hale getirilmiştir. (TS 5018-1 EN 60898-1)

            FLASH marka otomatik sigortalarımızı, her türlü elektrik tesisinin her noktasında, her çeşit yükü elektriksel karakteristik bakımından kontrol ve koruma yapabilecek şekilde üretilmektedir. 1 Amperden 100 Ampere kadar uluslararası standart akım değerlerinde, 1, 2, 3 ve 4 Kutuplu olarak dizayn ve imal edilen bu ürünlerimizin tamamı CE belgesine sahiptir.

 

 

TANIM;

Bir elektrik devresinde el ile aktif duruma getirildiğinde devre akımını ( enerjisini) normal şartlarda ileten ve taşıyan, anormal şartlarda termik (aşırı akımlarda ) veya manyetik (kısa devre akımlarında ) olarak otomatik bir şekilde keserek devreyi enerjisiz bırakan ürünlerdir.

 

YAPISI;

Otomatik sigortalar, buşonlu sigortalarda görülen olumsuzlukları gidermek amacıyla geliştirilmişlerdir. Çok kombine ve üviversal bir yapıda dizayn edilmişlerdir. Giriş ve çıkış terminalleri, termik salıcı, manyetik salıcı, mekanik hareket bloku, kontak  parçbloku , seperatör gibi anaalar ve bunların irtibatlarını sağlayan iletim elemanlarından oluşturularak kombine edilmiştir. Ayrıca iki parçadan oluşan bir muhafaza kutusu içine yerleştirilmiştir.

 

 

Teknik Özellikler

İndirmek İçin Tıklayınız

Sipariş ver

Sipariş Vermek İçin Tıklayınız

Geri Dön
Üst & Menü